ASP-säästäminen

ASP-järjestelmän (eli asuntosäästöpalkkiojärjestelmän) avulla valtio tukee 15-44 vuotiaita  asuntosäästäjiä ensimmäisen omistusasunnon hankinnassa. ASP-järjestelmän etuja ovat korkotuki, matalampi korko asuntolainalle ja maksuton valtion takaus.

ASP-tilille säästetyt varat käytetään omarahoitusosuutena ASP-lainalla ostetun ensiasunnon rahoittamiseen. ASP-tili on yksi tapa säästää rahaa fiksusti tiettyä käyttötarkoitusta, tässä tapauksessa asuntoa, varten.

Tällä sivulla kerromme lisää aiheesta:

 • Mikä on ASP-laina ja ASP-tili?
 • Mitä hyötyä on ASP-lainasta?
 • Kuka voi saada ASP-lainaa?
 • MIten ASP-laina eroaa normaalista asuntolainasta?
Sortter-lainapalvelun logo
 • Lainaa 100€-60 000€
 • Helppo lainojen yhdistäminen
 • Kilpailutuksessa yli 20 lainantarjoajaa
 • Lainapäätös heti

Mikä on ASP-tili?

ASP-tili on pankissa avattava asuntosäästötili jossa on erityisiä ehtoja, jotta ASP-lainan saaminen onnistuu. ASP-tilin voi avata 15-44 vuotiaana.

ASP-tilillä on ehtoja ja rajoituksia koskien talletuksia, esimerkiksi koskien talletusten ajankohtaa ja määrää. Alaikäisten ASP-säästäjien talletuksille on vielä tarkemmat ohjeet.

ASP-sopimus

Kun haluaa aloittaa ASP-säästämisen pitää pankin kanssa tehdä ASP-sopimus. Siinä sovitaan ASP-tilistä ja tallettamisehdoista. ASP-sopimuksessa sovitaan myös verovapaa 1 prosentin vuosikorosta. SIinä sovitaan myös 2–4 prosentin lisäkorosta, jonka ASP-säästäjä saa kun ASP-sopimuksen ehdot ovat täyttyneet ja ensiasunto on rahoitettu ASP-lainalla.

Talletukset ASP-tilille

ASP-tilille pitää tehdä talletuksia vähintään kahdeksana kalenterivuosineljänneksenä. Tämä tarkoittaa että kolmen kuukauden aikana talletuksen tulee olla vähintään 150 euroa ja enintään 3 000 euroa. Talletuksia ei tarvitse tehdä peräkkäisinä vuosineljänneksinä, vaan säästämisestä voi pitää taukoa. ASP-säästämiselle ei ole takarajaa, eli säästämistä voi jatkaa niin kauan kuin tarvitsee.

Alaikäisen ASP-tili

ASP-säästämisen voi aloittaa jo alaikäisenä 15–17-vuotiaana. ASP-sopimuksen voi tehdä pankissa yhdessä huoltajan kanssa. 

Alaikäisen ASP-säästämisen ehtona on, että alaikäinen on ansainnut säästöt omalla työllään.

Ansiotuloja tässä tapauksessa ovat esimerkiksi: 

 • Palkkatulo kesätöistä tai muusta ansiotyöstä
 • Työn perusteella saadut viikkorahat tai kuukausirahat, jotka maksetaan suoraan ASP-tilille 
 • Rahastipendi, joka on saatu esimerkiksi koulussa.

Omalla työllä ansaituiksi varoja eivät ole esimerkiksi:

 • Perhe-eläke
 • Perintö
 • Lapsilisät

Alaikäisen nimissä olevalle verovapaalle ASP-tilille ei voi siirtää esimerkiksi vanhemmilta tai isovanhemmilta lahjaksi saatua rahaa. Pankki varmistaa että ASP-tilille talletetut varat ovat ohjeiden mukaan tehtyjä. Jotta talletukset alaikäisen ASP-tilille olisivat hyväksyttyjä, alaikäisen säästäjän on myös toimitettava pankille vähintään kerran vuodessa selvitys tilille talletetuista varoista Valtionkonttorin lomakkeella.

Alaikäinen ASP-säästäjä voi sopia pankin kanssa, aloitetaanko asunnon hankinnan yhteydessä maksettavan lisäkoron laskenta, jota saa maksimissaan viideltä vuodelta heti ASP-tilina avauksesta tai siitä päivästä, kun säästäjä täyttää 18 vuotta.

Jos lisäkorkoa maksetaan vasta  kun säästäjä on 18 vuotta, maksetaan alaikäisenä tehdyille talletuksille vain normaali yhden prosentin korko.

Huomioitavaa on siis, että 18 vuotta täyttäneiltä ei talletusten alkuperää kysellä tai tarkisteta, vaan myös muut kuin ansiotulot kelpaavat.

ASP-tilin korko

Pankki maksaa ASP-tilille yhden prosentin vuotuista talletuskorkoa. Lisäksi ASP-säästäjä saa 2–4 prosentin lisäkoron, kun hän on saavuttanut säästötavoitteensa ja hankkii asunnon. Lisäkoron saa lainan aloitusvuoden talletuksista ja sen jälkeisiltä viideltä vuodelta.

Tarvittavaan 10 prosentin omasäästöosuuteen lasketaan mukaan talletusten lisäksi säästöistä kertynyt korko sekä lisäkorko. 

Jos ASP-säästäjä on säästänyt tilille yli 10 prosentin omasäästöosuuden pankin kanssa voi sopia miten ylimenevä osuus käytetään. Jos kaikki säästöt käytetään asunnon kauppahinnan maksuun, koko talletukselle maksetaan myös verovapaa lisäkorko.

Verohallinnon ohjeissa ilmenee että ASP-talletustilin korko on täysin verovapaa myös siinä tapauksessa että koko talletettua summaa ei käytetä ensiasunnon hankintaan.

ASP-tilin korkotuki

Valtio maksaa ASP-lainalle korkotukea ensimmäisten 10 vuoden ajan, lainan nostamisesta lukien. Korkotukea voi saada jos ASP-lainan korko ylittää 3,8 prosenttia. Korkotuki kattaa 70 prosenttia määrästä joka ylittäää 3,8 prosentin korkotason. 

Korkotuki maksetaan aina, jos lainan korko ylittää 3,8 prosenttia. Lainansaajan ei tarvitse hakea sitä erikseen, vaan pankki veloittaa lainan saajalta suoraan korkoa, josta valtion korkotuen osuus on valmiiksi vähennetty. 


ASP-laina on valtion takaama korkotukilaina

Kun tarvittavat ASP-säästöt ovat valmiina ASP-tilillä, pankki voi myöntää asuntosäästäjälle ASP-lainan. Jotta ASP-etuja voi hyödyntää on asunnon tultava omaan asumiskäyttöön. Kyseessä ei ole ihan tavallinen laina, vaan siihen liittyy monia erityisehtoja.

ASP-lainalla rahoitettua asuntoa ei siis voi ostaa sijoitusasunnoksi, eikä sitä saa laittaa vuokralle kuin erityisistä syistä maksimissaan kahdeksi vuodeksi. ASP-lainalla rahoitettu asunto on mahdollista laittaa vuokralle vasta kun lainan valtiontakaus ja valtion korkotuki ovat päättyneet 10 vuotta lainan ottamisen jälkeen.

ASP-lainan enimmäismäärä on yhdelle hakijalle 120 000–215 000 euroa riippuen asunnon sijainnista eli alueen hintatasosta.

ASP-lainan enimmäismäärät kunnittain

Helsinki 215 000

Espoo, Vantaa ja Kauniainen 160 000

Tampere ja Turku 140 000

Muut kunnat 120 000

ASP-lainan enimmäismäärä ja talletukset

ASP-lainan enimmäismäärä lasketaan ASP-tilille tehdyistä hyväksytyistä talletuksista. Kun enimmäismäärä arvioidaan otetaan huomioon tilille tehdyt hyväksytyt talletukset, ja siihen lisätään prosentin peruskorko sekä ASP- lisäkorko 2-4 prosenttia.

ASP-säästöjä on oltava vähintään 10 prosenttia asunnon kauppahinnasta. ASP-lainaa voi siis saada maksimissaan 90 prosenttia kauppahinnasta tai omakotirakentajana talon kustannusarviosta. Sellaisissa tilanteissa kun ASP-korkotukilaina ei riitä kattamaan 90 prosentin osuutta asunnon hankintahinnasta, voi oman pankin kanssa sopia lisälainasta, joka on ASP-lainan lisäksi tulevaa tavallista asuntolainaa normaaleilla lainaehdoilla.


Kenelle ASP-tilin avaaminen sopii?

ASP-tilin voi avata omassa pankissa 15-44-vuotias henkilö, joka ei ole aiemmin omistanut asuntoa. Kun ASP-tilille on säästetty vähintään 10 prosenttia asunnon hankintahinnasta, eli niin sanottu omasäästöosuus, pankki voi myöntää ASP-lainan. 

ASP-laina yhdessä kumppanin kanssa

ASP-säästöillä voit ostaa asunnon joko yksin tai yhdessä kumppanisi kanssa. Sääntö tässä kohtaa on että ostamasi osuuden tulee olla vähintään 50 %. Molemmilla ostajille voi olla omat ASP-tilit ja ASP- lainan voi ottaa yhdessä tai erikseen.


ASP-säästäminen muihin säästötapoihin verrattuna

Valtio haluaa kannustaa ensiasunnon ostajia ASP-järjestelmän kautta, ja siksi se tarjoaa ASP-tuen kautta useita etuja, joita ei myönnetä tavallisille asuntolainoille. ASP-edut saa säästämällä ASP-tilille lainaa varten tarvittavan tavoite määrän ja ottamalla ASP-lainan ensiasunnon ostoon.

ASP-lainan etuja

ASP-järjestelmä perustuu valtion antamiin etuihin ja korkotukiin nuorille ensiasunnon ostajille. ASP-lainan etuja verrattuna normaaliin pankin tarjoamaan asuntolainaan ovat:

 • Veroton 1 prosentin korko ja 2-4 prosentin lisäkorko ASP-tilin säästöille
 • Alhaisempi korko asuntolainalle, kuin pankin myöntämien asuntolainojen korko
 • Valtion korkotuki ensimmäisen kymmenen lainavuoden ajaksi
 • Maksuton valtiontakaus.

Usein kysyttyä

Mikä on ASP-laina?

ASP-laina on korkotuettu asuntosäästämisen muoto, jossa valtio kannustaa ASP-järjestelmän kautta nuoria ensiasunnon ostajia säästämään omarahoitusosuutta lainaa varten erilaisten etujen avulla.

Mitä hyötyä on ASP-lainasta?

ASP-tilille säästetystä omarahoitusosuudesta saa verotonta 1 prosentin korkoa ja 2-4 prosentin lisäkorkoa ASP-tilin säästöille kun ensiasunnon hankinta ja ASP-lainan nostaminen on ajankohtaista. ASP-järjestelmän kautta saa myös alhaisemman koron asuntolainalle, verrattuna pankin myöntämien normaalien asuntolainojen korkoihin.
ASP-lainalle saa myös valtion korkotukea ensimmäiset kymmenen lainavuotta. Lainalle saa myös maksuttoman valtiontakauksen.

Kuka voi saada ASP-lainaa?

Saadakseen ASP-lainaa on oltava 15-44 vuotias ensiasunnon ostaja, ja ASP-tili jossa on tallettamissääntöja noudattaen säästettynä 10 prosentin omasäästöosuus.

Mikä on ASP-lainan omasäästöosuus?

Omasäästöosuus on 10 prosenttia ensiasunnon hankintahinnasta, joka on oltava säästettynä ASP-tilillä että voi saada ASP-lainaa. Omasäästöosuus vaikuttaa saatavan lainan kokonaissummaan. Lainan kokonaismäärään vaikuttaa myös ostettavan asunnon sijainti.

Scroll to Top