Indeksirahastot kuvituskuva

Indeksirahastot – kustannustehokas tapa sijoittaa pörssiin

Indeksirahastot ovat passiivisesti hallinnoituja rahastoja, jotka seuraavat jotain referenssi-indeksiä. Niiden avulla voit sijoittaa kustannustehokkaast pörssiin.

Miten indeksirahastot toimivat ja millaisia tuottoja niiltä voi odottaa? Käydään läpi indeksirahastojen toiminta ja vinkit sijoittamisen aloittamiseen.

 • Indeksirahastot esittelyssä
 • Parhaat indeksirahastot aloittelijalle
 • Tietoa sijoittamisesta indekseihin
 • Käytännön vinkit

Mitä ovat indeksirahastot?

Indeksirahastot ovat osakerahastoja, jotka pyrkivät mahdollisimman tarkasti seuraamaan jotakin indeksiä. Indeksi on tiettyä pörssiä tai sen osaa kokonaisuudessaan kuvaava indikaattori – esimerkiksi OMXH25 seuraa Helsingin pörssin 25 suurinta yritystä, ja SP500 Yhdysvaltojen 500 isointa yritystä.

Indeksirahasto ei siis pyri voittamaan markkinoita, vaan seuraamaan mahdollisimman tarkasti niiden kehitystä. Sijoitukset tehdään indeksirahastoissa aina kulloisenkin markkina-arvotilanteen mukaan.

Näin ollen indeksirahastot ovat myös passiivisia rahastoja, jolloin niiden sisällä käydään vähemmän kauppaa. Passiivisen indeksiä mukailevan sijoitusstrategian ansiosta indeksirahastojen kulut ovat aktiivisesti hallinnoituja ja kantaa ottavia rahastoja alhaisemmat.

Indeksirahastot soveltuvat hyvin pitkäjänteiseen sijoittamiseen, kun tavoitteena on tehdä pörssin keskiarvoa mukailevaa tuottoa.

Pähkinänkuoressa:

 • Indeksirahasto seuraa ennalta määritettyä indeksiä mahdollisimman tarkasti
 • Sijoitus indeksirahastoon on käytännössä sijoitus tietylle markkina-alueelle
 • Monet indeksirahastot sijoittavat tiettyyn maahan, yksi Suomeen, toinen Ruotsiin ja kolmas USA:han
 • Indeksirahastojen kulut ovat aktiivisesti hallinnoituja rahastoja edullisemmat
 • Indeksirahastoista on tarjolla myös pörssilistattuja ETF-versioita

Indeksirahastoihin sijoittaminen

Indeksirahastoihin on mahdollista sijoittaa monen pankin, osakevälittäjän ja sijoitusalustan kautta. Markkinoilla on useiden pankkien erilaisia indeksirahastoja, jotka sijoittavat eri markkinoille.

Helpoiten alkuun pääsee tekemällä kuukausisäästösopimuksen valitulle sijoitusalustalle. Tällöin voit automaattisesti sijoittaa esimerkiksi 50 euroa joka kuukausi valitsemiisi kustannustehokkaisiin indeksirahastoihin.

Näin aloitat sijoittamisen indeksirahastoihin:

1. Avaa arvo-osuustili

Aloita avaamalla itsellesi arvo-osuustili. Tarvitset sijoitustilin, jotta voit ostaa ja säilyttää sielä rahastoja. Suosituksemme on Nordnet, joka tarjoaa mm. 0-kuluilla varustettuja superrahastoja.

2. Siirrä rahaa sijoitustilille

Jotta voisit ostaa indeksirahastoa sijoitustilille, on sinun ensin siirrettävä rahaa sinne. Mikäli käytät omaa pankkiasi, voi ostot kuitenkin tehdä suoraan omalta tililtä ilman rahan siirtämistä.

3. Tee kuukausisäästösopimus

Tee kuukausisäästösopimus aloittaaksesi kuukausittaisen säästämisen indeksirahastoihin. Voit itse valita haluamasi indeksirahaston tai useampia indeksirahastoja.

Nordnet-sijoitusalustan logo

Sijoita osakkeisiin, ETF:iin tai johdannaisiin.

 • Kuukausisäästäminen rahastoihin alk. 15 € tai ETF:iin alk. 50 €
 • Satojen tuhansien suomalaisten suosima
 • Lue koko arvostelu

Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Indeksirahastojen plussat ja miinukset

Indeksirahastoihin liittyy sekä hyviä että huonoja puolia. Keräsimme ne listaan.

Indeksirahaston plussat

 • Sopii loistavasti passiiviseen osta ja unohda -sijoitustyyliin
 • Matalat hallinnointikulut
 • Helppo tapa hajauttaa sijoitukset
 • Markkinoilla hurja määrä indeksirahastovaihtoehtoja
 • Alkuun pääsee pienelläkin summalla

Indeksirahaston miinukset

 • Tavallisessa indeksirahastossa on viive ostossa ja myynnissä (ei koske ETF:iä)
 • Ei mahdollisuutta indeksiä parempaan tuottoon
 • Et voi itse vaikuttaa sijoituksiin niin paljoa

Parhaat indeksirahastot

Indeksirahastoja riittää joka lähtöön. Emme anna sijoitussuosituksia, joten emme voi suoraan kertoa, mikä olisi paras ja tuottoisin indeksirahasto – eikä kukaan muukaan voi sitä varmaksi tietää.

Voimme kuitenkin kertoa, miten indeksirahastoja kannattaa vertailla ja mitä sijoittajan täytyy ottaa huomioon.

Parhaan indeksirahaston valinta onnistuu seuraamalla näitä ohjeita:

1. Valitse haluttu markkina

Aloita valitsemalla, mihin indeksiin ja markkinaan haluat sijoittaa. Suomalaisille Helsingin pörssiä seuraava indeksirahasto on tietysti tuttu ja turvallinen valinta, mutta rahastosijoittajankin kannattaa hajauttaa sijoituksia myös muille maantieteellisille alueille.

Suosittuja valintoja indeksisijoittajalle:

 • Suomi
 • Ruotsi
 • Norja
 • Saksa
 • USA

Tarjolla on myös laajemmalle alueelle sijoittavia indeksirahastoja. Esimerkiksi monet maailma-indeksirahastot sijoittavat isoon osaan kehittyneitä markkinoita niiden pörssin painoarvon mukaan.

2. Minimoi kulut

Kulujen minimointi on kaiken a ja o indeksisijoittamisessa. Kun sijoitat indeksirahastoon, sijoitat tietyn markkinan kehitykseen – ja kaikki indeksirahaston kulut ovat suoraan pois tästä.

Indeksirahastoa valitessa kannattaa vertailla kuluja tarkasti. Juoksevat kulut ilmoitetaan prosenttiosuutena, ja indeksirahastossa näiden kulujen olisi hyvä olla alle 0,5 %, mielellään paljon alhaisemmatkin.

Vaikka kulut eivät suoraan kuulostakaan isoilta, voi niiden vaikutus korkoa korolle -ilmiöön olla pitkässä juoksussa merkittävä.

3. Vertaile referenssi-indeksiin

Viimeisimpänä on vertailu siihen indeksiin, jota indeksirahasto seuraa. Indeksirahastot eivät pysty 100-prosenttisen tarkasti aina seuraamaan tiettyä markkinaindeksiä, mutta ratkaisevaa on kuinka hyvin tämä onnistuu. Osa tätä on myös kulujen minimointi.

Vertaa, miten indeksirahaston kehitys on vastannut sen markkina-alueen indeksin kehitystä. Onko kehityksessä merkittäviä eroja, vai onko rahasto pystynyt seuraamaan markkinaa riittävällä tarkkuudella?

Jokaisesta rahastosta löytyy aina historiatiedot. Voit siis katsoa aiempaa kehitystä ja vertailla sitä indeksiin. Muista kuitenkin, ettei historiallinen kehitys ole tae tulevasta.

Paljonko indeksirahastot tuottavat?

Indeksirahaston tuotot perustuvat aina indeksiin, jota kyseinen rahasto mukailee. Esimerkkinä jälleen Suomi-indeksirahasto pyrkii mahdollisimman tarkoin jäljittelemään Helsingin pörssin tuottoja.

Historialliset tuotot eivät ole tae tulevasta, mutta niistä voi saada osviittaa indeksirahastojen mahdollisista tuotoista. Huomaa myös, että sijoitusten arvo voi vaihdella etenkin lyhyellä aikavälillä arvaamattomasti.

Esimerkiksi viimeisen 100 vuoden aikana Helsingin pörssi on tuottanut noin 7 % vuosittain, ja Yhdysvaltojen 500 isointa yritystä seuraava S&P 500 vuodesta 1957 asti noin 10,5 % (lähde: Investopedia). Indeksirahaston tuotto-odotus näiden perusteella on siis noin 7-11 % pitkällä aikavälillä.

Voidaan siis sanoa, että pitkällä aikavälillä indeksit ovat tuottaneet erittäin hyvin. Indeksirahastoilla näihin tuottoihin pääsee käsiksi varsin hyvin, sillä välistä ei mene niin isoja hallinnointipalkkioita kuin aktiivisesti hoidetuissa rahastoissa.

Voit laskea korkoa korolle -laskurillamme, paljonko sijoituksesi voisivat tuottaa erilaisilla vuosittaisilla tuotoilla ja eri sijoitusajoilla.

Erilaiset syyt sijoittaa indeksirahastoihin

On monta hyvää syytä sijoittaa indeksirahastoihin. Ennen kaikkea ne sopivat pitkäaikaiselle sijoittajalle, eivät välttämättä niinkään lyhyellä sijoitushorisontilla sijoittavalle.

 • Eläkesäästäminen: Indeksirahastot tarjoavat hyvän vaihtoehdon eläkesäästämiseen. Matalat kulut sekä mahdollisuus säilyttää rahastoja loppuun asti tekevät indeksirahastoista hyvän sijoituskohteen eläkesäästäjälle.
 • Säästäminen lapselle: Kun säästämisen lapselle aloittaa jo lapsen ollessa ihan pieni, ehtivät säästöt kasvaa korkoa paremmin. Indeksirahastot ovat helppo ja passiivinen tapa sijoittaa.
 • Säästäminen taloudellista riippumattomuutta varten: Indeksirahastot sopivat hyvin myös pitkäjänteiseen sijoittamiseen, kun tavoitteena on esimerkiksi taloudellinen riippumattomuus.
 • Pitkäjänteinen sijoittaminen muuten vain: Ei sijoittamisella aina ole selkeää päämäärää. Jos muuten vain haluat laittaa rahaa sijoituksiin mieluummin kuin makuuttaa niitä nollakorkoisella tilillä, tarjoavat indeksirahastot tähän varsin hyvän vaihtoehdon.

On niin monta hyvää syytä sijoittaa indeksirahastoihin kuin on sijoittajiakin. Passiiviset indeksirahastot sopivat mitä mainioimmin osta ja unohda -sijoitusstrategiaan, jossa omien sijoitusten annetaan vain olla vuosien ja jopa vuosikymmenten ajan.

Yhteenveto ja vinkit indeksirahastoihin sijoittavalle

Indeksirahastoihin sijoittaminen on onneksi varsin helppoa. Myös tässä sijoitustyylissä on kuitenkin tiettyjä asioita, jotka kannattaa ottaa huomioon ennen kuin rahaa alkaa laittamaan summanmutikassa indekseihin.

 • Tarkasta aina indeksirahaston kulut. Indeksirahastot ovat passiivisia rahastoja, joten niiden hallinnointikulujen ei pitäisi olla liian isot. Kulujen olisi hyvä olla maksimissaan 0,50 %.
 • Muista maantieteellinen hajautus. Indeksirahasto on jo valmiiksi hajautettu sijoitussalkku. Jos kuitenkin sijoitat vaikka vain Suomen indeksirahastoon, jää maantieteellinen hajautus tekemättä. Sijoita siis mieluummin useampaan indeksirahastoon tai laajemmin sijoittavaan indeksirahastoon.
 • Älä koske sijoituksiin välissä. Muista sijoitushorisonttisi, äläkä nosta varoja välissä pois. Näin saat täyden hyödyn irti korkoa korolle -ilmiöstä.
 • Sijoita säännöllisesti. Säännöllinen sijoittaminen on helpoin tapa säästää pitkäjänteisesti. Kuukausisäästösopimuksella tämä onnistuu automaattisesti.
 • Älä kuitenkaan sijoita liikaa. Älä sijoita sellaisia rahoja, joita tarvitset lähiaikoina. Muista, että voit aina myös menettää sijoittamasi varat.
 • Tarkasta, maksaako rahasto osingot ulos vai sijoittaako se ne uudelleen. Osingot uudelleensijoittava rahasto on yleisesti fiksumpi vaihtoehto pitkäjänteiselle säästäjälle.

Kiinnostuitko indeksirahastoihin sijoittamisesta? Se onkin yksi fiksuimmista vaihtoehdoista aloittelijalle – ja miksei kokeneemmallekin sijoittajalle.

Nordnet-sijoitusalustan logo

Sijoita osakkeisiin, rahastoihin tai johdannaisiin.

Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Usein kysyttyä indeksirahastoista

Mitä ovat indeksirahastot?

Indeksirahasto on rahasto, joka sijoittaa jotain osakeindeksiä mukaillen. Esimerkiksi Suomeen sijoittava indeksirahasto mukailee Helsingin pörssin kehitystä eli indeksiä.

Mitä etuja indeksirahastossa on?

Indeksirahasto tarjoaa aktiivisesti hallinnoitua rahastoa alhaisemmat kulut. Sen avulla on helppoa ja edullista päästä käsiksi pörssin pitkän aikavälin keskituottoihin.

Paljonko indeksirahasto tuottaa?

Tuotto-odotus indeksirahastolle on pitkällä aikavälillä noin 6-10 %, mutta historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Sijoittamalla on myös mahdollista menettää rahaa.

Miten indeksirahastoihin sijoitetaan?

Indeksirahastoihin voit sijoittaa esimerkiksi Nordnetillä. Avaa vain arvo-osuustili ja tee kuukausisäästösopimus aloittaaksesi säännöllisen säästämisen ja sijoittamisen.

Huom! Tämä sivusto on tarkoitettu vain informatiiviseksi, eikä mitään Taloudellinen.fi-sivustolla tule ottaa sijoituskehotuksena. Sijoitusten historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta, ja voit myös menettää pääomasi. *Affiliate-linkki tekstin sisällä, voimme saada korvauksen klikkauksesta, mutta käyttäjälle ei aiheudu kuluja.


Scroll to Top