Kolikoita säästössä - kuvituskuva inflaatio-oppaaseen

Inflaatio – Kaikki mitä sinun pitää tietää siitä

Inflaatio tarkoittaa rahan arvon heikkenemistä, joka johtaa hintojen nousuun. Me keräsimme kaiken tiedon inflaatiosta, sen syntymisestä sekä siltä suojautumisesta yhteen.

Opi, mitä inflaatio oikeasti tarkoittaa, ja miten sen vaikutuksiin voi varautua.

 • Kaikki inflaatiosta
 • Kattava esittely inflaation synnystä
 • Tietoa inflaatiolta suojautumisesta

Mitä tarkoittaa inflaatio?

Inflaatio tarkoittaa tilannetta, jossa rahan arvo heikkenee ja hinnat nousevat. Inflaation myötä samalla rahamäärällä ei saa enää ostettua niin paljon tuotteita tai palveluita kuin aiemmin.

Hinnat voivat vaihdella myös paikallisesti, osa hinnoista saattaa samaan aikaan laskea ja toiset nousta. Inflaatiosta puhutaan, kun hinnat nousevat laaja-alaisesti ja esimerkiksi kaikki kotitalouden ostokset ovat yhdessä kalliimmat kuin aiemmin.

Inflaatiota ja hinnanousua mitataan erilaisin hintaindeksein, joissa vertaillaan esimerkiksi ruoan hintaa, asumiskustannuksia ja muita kotitalouksien pakollisia kuluja. Inflaatio vaikuttaa pelkkien yksittäisten tuotteiden ja palveluiden ohella myös työn hintaan ja myös palkkojen nousuun (joskin usein pienellä viiveellä).

Maltillisen inflaation katsotaan yleisesti olevan taloudelle hyväksi, sillä se kannustaa investointeihin ja rahan käyttämiseen. Liian iso inflaatio voi kuitenkin aiheuttaa ongelmia ja talouden erityistilanteita, kuten stagflaatiota, jossa talouden pyörät pysähtyvät.

 • Inflaatiossa rahan ostovoima heikkenee
 • Hinnat nousevat, jolloin samalla määrällä rahaa saa vähemmän ostoksia
 • Inflaation vastakohta on deflaatio, jossa rahan arvo kasvaa ja tuotteiden hinnat laskevat

Inflaatio vaikuttaa laaja-alaisesti, niin kotitalouksien kustannuksiin, sijoittamiseen kuin talouden toimintaankin. Liian korkea inflaatio johtaa helposti myös siihen, että lainojen korot kasvavat merkittävästi.

Mistä inflaatio johtuu?

Inflaatiolle on monia syitä. Usein kyse on talouden ketjureaktioista, joissa yksi asia vaikuttaa toiseen johtaen lopulta yleiseen hintatason nousuun.

Maltillinen inflaatio on nykyisessä maailmanlaajuisessa rahapolitiikassa keskuspankkien tahto. Kun tavallisen valuutan arvo ei enää ole sidottu esimerkiksi kultaan, kuten ennen, määräytyy arvo puhtaasti markkinoilla. Laskemalla rahaa markkinoille rahan arvo automaattisesti laskee.

Tarkemmin inflaatio voi johtua esimerkiksi näistä:

 • Kysyntä kasvaa: Kun kysyntä kasvaa, hinta nousee. Tämä voi aiheuttaa paikallista hintojen nousua esimerkiksi tiettyjen tuotteiden osalta. Ketjureaktiona esimerkiksi yhden raaka-aineen hinnan nousu voi tämän jälkeen nostaa myös yleisesti hintoja.
 • Rahan painaminen ja elvytyspolitiikka: Keskuspankkien laskiessa rahaa markkinoille sen arvo laskee. Mitä enemmän rahaa lasketaan liikkeelle, sitä enemmän tämä voi kiihdyttää inflaatiota. Entistä enemmän rahaa voidaan laskea esimerkiksi elvytystoimena talouden piristämiseksi.
 • Raaka-aineiden hintojen nousu: Jos esimerkiksi öljyn hinta nousee merkittävästi, tämä aiheuttaa usein myös muiden tuotteiden hinnannousua. Kun kuljetus- ja valmistuskustannukset nousevat samaan aikaan, inflaatio kiihtyy herkästi.
 • Toimitusvaikeudet ja tarjonnan laskeminen: Hintoja voi nostaa esimerkiksi tiettyjen raaka-aineiden toimitusvaikeudet tai yllättävät tilanteet. Myös konfliktit, pakotteet ja vastaavat geopoliittiset haasteet nostavat herkästi tiettyjen tuotteiden hintaa. Tämä voi johtaa myös laaja-alaiseen inflaatioon.

Inflaatiolle on harvoin vain yhtä yksiselitteistä syytä. Asiat johtavat toisiin ja alkuperäisen syypään löytäminen voi olla vaikeaa.

Inflaatio vuonna 2022 – Mistä kiihtynyt inflaatio johtuu nyt?

Vuonna 2022 inflaatio on monen mittarin mukaan kiihtynyt huolestuttavaa tahtia. Suomen tilastokeskuksen mukaan maaliskuussa 2022 inflaatio oli jo 5,8 % (lähde: Stat.fi). Muualla maailmassa mitatut ja todetut inflaatiot ovat olleet paikoin vielä selvästi korkeampiakin. Myös koko euroalueella on mitattu poikkeuksellisen kovaa inflaatiota.

Inflaatio johtuu tällä hetkellä monestakin asiasta. On selvää, että keskuspankkien täysin poikkeukselliset ja todella mittavat elvytystoimet koronakriisin ratkaisemiseksi ovat kiihdyttäneet inflaatiota.

Samalla polttoaineiden hinnat ovat nousseet erinäisistä syistä johtuen, mikä on johtanut välillisesti myös monien muiden tuotteiden hinnanousuun. Samaan aikaan maatalouskin on kamppaillut nousseiden raaka-ainekustannusten kanssa.

Oman lisänsä on tuonut vielä Venäjän aloittama sota Ukrainassa. Se on johtanut toimitusvaikeuksiin, raaka-aineiden hintojen nousuun sekä pakotteisiin. Kaikki tämä on varmasti myös vaikuttanut inflaatioon.

Mihin liian korkea inflaatio voi johtaa?

Maltillinen inflaatio kannustaa kuluttamaan ja tekemään investointeja. Liian korkea inflaatio voi kuitenkin aiheuttaa täysin päinvastaisia asioita sekä aiheuttaa hankaluuksia monille kotitalouksille.

Listasimme eri asioita, joihin korkea inflaatio voi johtaa:

 • Kotitalouksilla ei ole varaa tarpeellisiin tuotteisiin: Jos ruoan, asumisen ja muiden perustarpeiden hinnat nousevat liian kovaa, ei kaikilla kotitalouksilla ole enää varaa niihin. Palkkakehitys laahaa usein liian korkeaa inflaatiota perässä, eivätkä indeksikorotukset riitä kattamaan nousseita kuluja.
 • Korkojen nousu: Inflaatio johtaa herkästi korkotason nousuun. Tämä näkyy heti esimerkiksi asuntovelallisten kuukausikulujen nousemisena ja voi myös vaikeuttaa lainan saantia uusien hakijoiden osalta.
 • Tilillä olevat rahat menettävät arvoaan: Inflaatiossa rahan arvo laskee. Jos rahoja ei siis ole sijoittanut mihinkään, vaan pitää niitä nollakorkoisella tilillä, menettävät ne koko ajan inflaation verran arvostaan. Jos inflaatio kasvaa paljon, kotitalousten käteisvarojen arvo laskee enemmän.
 • Hyperinflaatio: Pahimmillaan inflaatio voi johtaa ketjureaktioon ja hyperinflaatioon. Siinä hintataso nousee äärimmäisesti, jopa moninkertaisesti vain lyhyen ajan sisällä. Tällöin raha muuttuu todella arvottomaksi.
 • Stagflaatio: Liian korkea inflaatio voi johtaa myös stagflaatioon, jolloin hintojen kova nousu yhdistyy työttömyyteen ja talouden “pysähtymiseen”.

Keskuspankit pyrkivät maltilliseen inflaatioon

Keskuspankkien tavoitteena on pitää talouden rattaat pyörimässä erilaisissa tilanteissa. Tätä varten ne tekevät omaa rahapolitiikkaansa nostamalla tai laskemalla ohjauskorkoja, laskemalla liikkeelle rahaa tai tekemällä muita elvytystoimia.

Esimerkiksi koronakriisin aikana vuodesta 2020 keskuspankit puskivat markkinoille ennätysmäärän rahaa. Kun yhteiskunnat ympäri maailman osin pysähtyivät pandemian keskellä, elvyttävällä rahapolitiikalla pyrittiin estämään isompi talouden sakkaaminen.

Euroalueella rahapolitiikkaa johtaa Euroopan keskuspankki yhdessä kansallisten keskuspankkien, kuten Suomen Pankin kanssa.

Meidän tehtävämme on ylläpitää hintavakautta. Pyrimme siis varmistamaan, että inflaatio – eli se, miten nopeasti hinnat muuttuvat ajan myötä – pysyy hitaana, vakaana ja ennustettavana. Tavoitteenamme on 2 prosentin inflaatiovauhti keskipitkällä aikavälillä. Euroopan keskuspankki

Miten inflaatiolta suojaudutaan?

Inflaatiolta suojautuminen on tärkeä osa kotitalouden oman talouden hallintaa. Inflaatiolta ei voi koskaan suojautua täysin, mutta erinäisin toimin voi varmistua, ettei talous kaadu heti, kun hinnat nousevat.

Keräsimme listaan erilaisia keinoja, joiden avulla voit suojautua inflaatiolta tai ainakin minimoida sen vaikutuksia omassa taloudessa:

 • Älä säästä ylimääräistä rahaa tilillä, vaan pyri löytämään sille tuottoa sijoittamalla. Puskurirahaa on kuitenkin tärkeää ylläpitää yllättävien tilanteiden varalta.
 • Kilpailuta sähkösopimus ja poimi määräaikainen sähkö, jonka hinta ei nouse sähkön hinnan mahdollisesti noustessa. Samalla kannattaa tarkastaa myös talouden muut sopimukset ja kilpailuttaa tarvittaessa esimerkiksi laina.
 • Ole tarkkana uusien lainojen kanssa. Muista, että inflaatio voi nostaa myös lainojen korkoja, joten varmista, että taloudessasi on tarpeeksi liikkumavaraa.
 • Aloita budjetointi ja säästäminen. Vaikka rahan säästäminen tilille ei suojaakaan inflaatiolta, auttaa budjetointi hallinnoimaan raha-asioita paremmin ja selviytymään hintojen noususta.

Inflaatio ja sijoittaminen – Ota nämä huomioon

Inflaatio vaikuttaa väistämättä myös sijoituksiin. Se on suoraan pois sijoitusten tuotoista, ja lisäksi liian korkea inflaatio voi myös heikentää yritysten edellytyksiä tehdä tuottoa, kun raaka-aineiden hinnat nousevat liian korkeiksi.

Vaikutukset esimerkiksi osakesijoittamiseen jäisivät vähäisiksi, jos inflaatiokehitys olisi aina ennakoitavaa ja maltillista. Jos hintojen nousu kuitenkin on liian nopeaa, aiheuttaa tämä helposti epävarmuutta markkinoilla. Pieni inflaatio on siis sijoittajalle vain hyvä asia, mutta liian nopea hintojen nousu aiheuttaa usein onelmia.

Pahin mahdollinen skenaario sijoittajan kannalta olisi stagflaatio, johon liian korkea inflaatio voi johtaa. Silloin talouden pyörät ikään kuin pysähtyvät, ja yritysten on vaikea tehdä tulosta.

Pitkällä tähtäimellä sijoittaessa mahdollisia heikompia hetkiä markkinoilla ei kuitenkaan kannata säikähtää. On hyvä pitää mielessä, että sijoitusten nostaminen käteiseksi on varma tapa hävitä inflaatiolle, sillä tilillä rahoille ei saa tuottoa.

Suojaa vaihtoehtoisista sijoituksista?

Yksi mahdollinen tapa hakea tuottoa ja suojata sijoituksia inflaatiokehitykseltä on sijoittaa erilaisiin vaihtoehtoisiin kohteisiin. Perinteinen osakesijoittaminen tai rahastosijoittaminen ei välttämättä tuota kovin hyvin, jos hinnat nousevat liian kovaa.

Perinteinen turvasatama ja arvonsäilyttäjä on ollut kulta, joka on monesti pistänyt hyvin kampoihin inflaatiota vastaan ja säilyttänyt arvonsa vaikeampinakin markkinahetkinä.

Nykyään myös kryptovaluutat voivat tarjota vastaavan sijoitusvaihtoehton. Esimerkiksi bitcoin on viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvanut todella kovaa. Kryptoihin sijoittaessa on kuitenkin tärkeää varautua mahdollisiin nopeisiinkin arvonvaihteluihin ja muistaa sijoituksiin liittyvät riskit.

Vaihtoehtona voi olla myös nopeatempoinen kauppa eli treidaaminen, jossa pyritään nimenomaan hyötymään osakemarkkinoiden nopeista kurssivaihteluista. Epävakaa markkinatilanne voi tarjota treidaajalle loistavan paikan tehdä ylituottoa.

Huom! Tämä sivusto on tarkoitettu vain informatiiviseksi, eikä mitään Taloudellinen.fi-sivustolla tule ottaa sijoituskehotuksena. Sijoitusten historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta, ja voit myös menettää pääomasi. *Affiliate-linkki tekstin sisällä, voimme saada korvauksen klikkauksesta, mutta käyttäjälle ei aiheudu kuluja.

Scroll to Top