Treidaaminen puhelimella

Treidaamisen aloittaminen

Treidaaminen on parhaimmillaan kannattava tapa hyötyä osakekurssien, indeksien tai vaikka kryptovaluuttojen kurssiliikkeistä. Treidaaja pyrkii ennustamaan kurssiliikkeitä etenkin teknisen analyysin keinoin ja käydä kauppaa lyhyellä aikavälillä.

Oletko kiinnostunut treidaamisesta, mutta et tiedä mistä aloittaa tai kaipaat lisätietoa? Hyvä, sillä tässä oppaassa esittelemme, miten treidaamisen voi aloittaa.

 • Esittely treidauksesta sijoitustapana
 • Vinkit treidaamisen aloittamiseen
 • Tietoa teknisestä analyysistä
 • Tärkeää tietoa riskinhallinnasta
 • Parhaat alustat treidaamiseen

Mitä on treidaaminen?

Treidaaminen on nopeatempoista sijoittamista, jossa pyritään hyötymään kurssiliikkeistä riippumatta niiden suunnasta. Treidaaja asettaa joko long- tai short-position ja pyrkii ennustamaan, mihin suuntaan osakkeen, indeksin tai vaikka kyrptovaluutan kurssi liikkuu.

Treidaaja käyttää apunaan usein etenkin teknistä analyysiä, jossa kurssiliikkeitä pyritään ennustamaan kurssikäyristä ja voluumista eli vaihtomäärästä. Treidaaja voi kuitenkin käyttää myös muita keinoja kurssikehityksen ennustamiseen ja pyrkiä laaja-alaisesti hyödyntämään pörssikurssien osittaista ennakoitavuutta.

Treidaamisessa on myös isot riskit, ja siksi riskinhallinta on yksi treidaajan tärkeimmistä työkaluista. Pörssikurssit eivät aina liiku siihen suuntaan, mihin treidaaja uskoo niiden liikkuvan, ja jokaiselle treidaajalle mahtuu aivan varmasti myös huonoja hetkiä.

Jos haluat kokeilla treidaamista, tässä on suosituksemme sijoitusalustoiksi:

Vertailun monipuolisin

eToro-sijoitusalustan logo
eToro (Europe) Ltd

Lue arvostelu

 • Treidaa osakkeita tai CFD:eitä
 • Jopa 30-kertainen vipu
 • Shorttaa tai osta
 • Ei komissioita osakkeissa
 • Maksuton demo-tili

76 % yksityissijoittajien tileistä menettää rahaa käydessään kauppaa hinnanerosopimuksilla tätä palveluntarjoajaa käyttäen.

Vertailun helpoin

Nordnet-sijoitusalustan logo
Nordnet Bank AB

Lue arvostelu

 • Nordnet Markets -viputuotteet treidaamiseen
 • Viputuotteilla ei komissiota yli 100 euron treideistä
 • Tarjolla myös osakkeita ja ETF:iä

Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Treidaussanastoa

 • Anomalia – pörssin epäkohta tai ennakoitava tilanne, joka toistuu, eikä selity tehokkaiden markkinoiden hypoteesilla. Anomaliaksi ei siis kutsuta tilannetta, jossa osakkeen kurssi nousee positiivisen tulosjulkistuksen jälkeen oikeaan tasoon, vaan esimerkiksi tilannetta, jossa kurssi nousee liikaa.
 • Positio – treidaajan omistama omaisuuserä tai ns. panos markkinoilla. Esimerkiksi 1 000 euron positio jossain yhtiössä vastaa sitä, että treidaaja omistaa yhtiön osaketta 1 000 euron edestä. Positio voi olla myös short, jolloin treidaaja panostaa kurssilaskun puolesta: ks. alta.
 • Long-positio – long-positio on ns. normaali positio. Treidaaja hyötyy siis, jos kohde-etuuden arvo nousee.
 • Short-positio – short-positio tarkoittaa lyhyeksi myyntiä. Treidaaja hyötyy short positiosta silloin, jos kohde-etuuden arvo laskee.
 • Spread – ero tietyn kaupankäynnin kohteen, kuten osakkeen, futuurin, warrantin tai CFD:n osto- ja myyntihinnassa. Käytännössä kaupankäynnin kulu.
 • Stop loss – automaattinen treidaajan työkalu, joka sulkee position tappioiden ylittäessä tietyn rajan.
 • Take profit – automaattinen treidaajan työkalu, joka sulkee position, kun voitot saavuttavat tietyn rajan.
 • Velkavipu – esimerkiksi treidaajan ottamaa sijoituslainaa kutsutaan velkavivuksi. Velkavivun takia voitot voivat olla suurempia, mutta myös tappiot voivat olla isompia kuin alkuperäinen pääoma. Yksittäisiin treideihin voidaan myös ottaa vipua sijoitusalustan kautta, jolloin vipuvaikutus voi olla vaikka kahden tai kolmenkertainen.
 • Tekninen analyysi – kurssiliikkeiden ennustamista kurssikaavioita, voluumeja ja aiempia liikkeitä tutkien.
 • Resistanssitaso – kurssitaso, jota treidaaja pitää “vastuksena” kurssiliikkeille. Resistanssitasoja voi olla sekä ylä- että alatasoissa – eli hinnan liikkuessa joko alas tai ylöspäin johonkin tasoon. Resistanssitasoilta löytyy treidaajan näkemyksen mukaan paljon ostajia tai myyjiä ja tasoa on vaikea rikkoa.
 • Bull-markkina (härkämarkkina) – markkinatilanne, jossa kurssit yleisesti nousevat.
 • Bear-markkina (karhumarkkina) – markkinatilanne, jossa kurssit yleisesti laskevat.

Erilaiset treidaustyylit

Kaikki treidaaminen ei ole samanlaista, ja jokaisella treidaajalla on varmasti hieman omanlainen tyylinsä hommaan. Treidaus voidaan lisäksi jakaa useampaan erilaiseen alakategoriaan, joita ovat:

 • Positiotreidaaminen
 • Swing-treidaus
 • Päiväkauppa eli day-trading
 • Skalppaus

Eri treidaustyylit eivät ole kiveenhakattuja. Joku saattaa esimerkiksi harrastaa useata erilaista treidaustapaa ja yhdistää niiden elementtejä yhteen. Nämä ovat kuitenkin keskeisimmät ja yleisimmät reunaviivat treidaamiselle.

Nämä eri treidaustyylit viittaavat ennen kaikkea treidipositioiden pituuteen, eivätkä niinkään treidaajan analyysikeinoihin. Käydään vielä tarkemmin läpi kunkin erilaisen treidaustyylin erityispiirteet.

Positiotreidaaminen

Positiotreidaaja pyrkii hyötymään pidemmän aikavälin kehityssuunnista markkinoilta. Positiotreidaaja saattaa pitää positiota auki salkussaan useiden kuukausien tai vuosienkin ajan. Treidipositio voi olla varsin isokin. Muistuttaa monilta osin tavallista sijoittamista, mutta positio voi olla myös shorttina, jolloin sijoittaja hyötyy kurssien laskusta. Positiotreidaaja ei myöskään välttämättä huolehdi niin paljoa yhtiön tai muun kohde-etuuden pitkän aikavälin mahdollisuuksista.

Swing-treidaus

Swing-treidaaja pyrkii hyötymään muutaman päivän tai maksimissaan muutaman kuukauden pituisista markkinoiden anomalioista tai muista kurssiheilahteluista. Swing-treidaaja voi etsiä anomalioita esimerkiksi teknisen analyysin keinoin tai hyötyä tunnetuista pörssimarkkinoiden ilmiöistä. Swing-treidaaja voi myös pyrkiä ennustamaan vaikka tulevaa tulosjulkistusta tai vastaavaa merkittävää tapahtumaa.

Päiväkauppa eli day trading

Päiväkaupassa kauppaa käydään nimensäkin mukaisesti yhden päivän sisällä. Treidaaja pitää siis positioita maksimissaan päivän loppuun asti, ja myy sen ennen markkinoiden sulkeutumista. Tavoitteena on löytää esimerkiksi muutamia hyviä treidauskohtia markkinoilta päivässä.

Skalppaus

Skalppauksessa treidaaja pyrkii vieläkin nopeatempoisempaan kauppaan. Positiota pidetään hallussa esimerkiksi vain joitakin minuutteja, kunnes stop loss- tai take profit -taso saavutetaan ja positio suljetaan. Tavoitteena tehdä usealla pienellä treidillä tuottoa.

Treidaaminen pienillä summilla

Treidata voi myös pienemmillä summilla. Jos kassaa ei ole vielä paljon, tai treidaamiseen ei halua riskeerata liikaa rahaa, voi esimerkiksi vipua hyödyntää treidaamisessa, kunhan pitää riskit mielessä.

Pienillä summilla treidatessa kannattaa kuitenkin yhä pitää mielessä hajautus ja riskien hallinta. All in -taktiikka voi toki joskus hetkellisesti toimia, mutta pidemmän päälle se ei ole kannattavaa.

Pienissä treideissä on hyvä muistaa myös kulut, jotka voivat joissain tapauksissa muodostaa ison osan treidistä.

Tässä vinkkimme pienellä pääomalla treidaamiseen:

 • Hyödynnä treidausalustojen vipua. Voit saada pienemmälläkin summalla isomman position – muista vain, että myös riskit kasvavat vivun mukaan.
 • Minimoi kulut parhaasi mukaan. Valitse mieluiten alusta, jossa pienistäkään treideistä ei peritä erillistä komissiota. Tarkasta myös spreadit.
 • Muista riskinhallinta. Vaikka pienellä summalla treidatessa voisi olla houkuttelevaa treidata vapaammin, ei tämä välttämättä ole kannattavaa.
 • Älä laita enempää rahaa kuin olet valmis häviämään. Treidaaminen on riskialtista, joten älä riskeeraa enempää rahaa kuin olet valmis häviämään. Treidatessa voi menettää koko positionkin.
 • Käytä yhtä lailla stop losseja ja take profitteja. Treidaa normaaliin tapaan ja hyödynnä erilaisia työkaluja.

Pienillä summilla käydään yleensä kaikkein nopeatempoisinta kauppaa. Swing-treideihin laitetaan usein selvästi isompia positioita kuin vaikkapa päivätreidauksessa tai skalppauksessa.

Vipu on pienellä pääomalla treidaavan ystävä, mutta lisää samalla myös selvästi riskiä. Useimmat treidausalustat kuitenkin suojaavat positiot/tilit negatiiviselta saldolta.

Riskinhallinta treidauksessa

Yksi treidauksen tärkeimmistä elementeistä on riskinhallinta. Treidaukseen liittyy lähtökohtaisesti aina enemmän riskiä kuin pitkäjänteiseen tavalliseen sijoittamiseen, joten treidaajan on ensisijaisen tärkeää pitää huolta riskinhallinnasta. Kaikki pitkällä tähtäimellä voittavatkin treidaajat tekevät virheitä, ja oleellista on minimoida näiden vaikutus.

Riskinhallinta lähtee yhteen treidiin panostetun rahan määrästä. Etenkin lyhyttä päiväkauppaa tai skalppausta tekevän on tärkeää pitää treidit tarpeeksi pieninä. Swing-treidaajalla tai positiotreidaajalla yksittäinen positio voi olla isompi, mutta siltikään yhteen positioon ei pidä panostaa liian isoa osaa koko pääomasta tai sijoitussalkusta.

Edellä olevat esimerkit pätevät pitkälti myös “normaaliin” sijoittamiseen, mutta treidaajalla on usein käytössään vielä lisätyökaluja: stop loss ja take profit. Stop loss sulkee automaattisesti tappiollisen kaupan kurssitason laskiessa liian alas, take profit taas kotiuttaa voitot sulkien position, jos kurssitaso nousee yli tietyn rajan.

Treidaajat käyttävät usein myös vipuvaikutusta hyödykseen. Treidejä saatetaan vivuttaa välittäjän kautta, jolloin panoksen vaikutus voidaan moninkertaistaa. Vivuttamalla on mahdollista hävitä enemmänkin kuin on panostanut, joskin useimmissa paikoissa sijoittajaa suojataan negatiiviselta positiolta automaattisella stop lossilla. Vivuttajan on oltava erityisen tarkkana ja tiedettävä, mitä on tekemässä.

Miten treidaaminen käytännössä tapahtuu?

Treidaamisesta tulee nopeasti mielikuva rikkaiden pukumiesten hommana kymmenien näyttöjen edessä ahertaen. Ihan näin asia ei kuitenkaan mene, vaikka erilaisten kurssikäyrien ja osakemarkkinoiden yleistilanteen tarkkaileminen onkin tärkeä osa hommaa.

Positio- tai swing-treidaajan ei ole pakko päivystää koko ajan ruudun edessä, mutta usein päiväkauppaa tekevä tai skalppaava treidaaja on monitoreiden äärellä niin kauan kuin positiot ovat auki.

Käytännössä treidaaminen tapahtuu jonkin treidausalustan tai sijoitusalustan, kuten eToron, kautta. Treidaaja siirtää sijoitustilille rahaa ja käy kauppaa osakkeilla, indekseillä, futuureilla, warranteilla, kryptoilla tai vaikka CFD:eillä eli hinnanerosopimuksilla. Eri sijoitusinstrumenteillä on erilaiset ominaisuudet, ja tulevan treidaajan on tärkeää tutustua niiden toimintaan tarkoin. Tärkeintä on kuitenkin, mistä kohde-etuudesta käydään kauppaa, eli minkä sijoitustuotteen hinta vaikuttaa positioon.

Käytännössä jokainen treidaajan tekemä kauppa jakautuu kahteen osaan:

 • Ostoksi, jolloin treidaaja hyötyy kurssinoususta
 • Shortiksi, jolloin treidaaja hyötyy kurssilaskusta

Treideihin asetetaan lähes aina jokin stop loss -taso, jossa positio automaattisesti suljetaan lisätappioiden välttämiseksi. Lisäksi voidaan asettaa take profit -taso, jossa voitot kotiutetaan eli treidi suljetaan.

Treidausta voi myös harjoitella demo-tilin avulla. Harjoitustilillä saat käyttöösi tietyn määrän virtuaalirahaa, ja voit kokeilla treidaamista ilman riskiä omien rahojen menettämisestä.

Treidaaminen ja verotus

Treidaajan verotus mietityttää aina silloin tällöin uusia sijoittajia. Verotus ei kuitenkaan käytännössä eroa mitenkään tavallisesta sijoittajasta – mahdollisista tuotoista on maksettava vuosittain pääomaveroa 30 % 30 000 euroon saakka ja 34 % sen ylittävästä osasta.

Kuten muillakin sijoittajilla, sijoitustuotteet ja sijoitustili voivat kuitenkin vaikuttaa verotuksen yksityiskohtiin. Treidaajalla on myös tyypillisesti huomattavasti enemmän kauppoja vuodessa, mikä omalta osaltaan mutkistaa veroilmoitusta ja sen tarkastamista.

Treidaaja voi käyttää osakesäästötiliä hyötyäkseen veroeduista. Tämä ei kuitenkaan aina ole järkevää, sillä kaupankäynnin kulut ovat treidauksessa todella tärkeässä osassa – eivätkä suorat osakeostot välttämättä ole tehokkain tapa minimoida niitä. Tavallisella arvo-osuustilillä treidejä verotetaan, kuten mitä tahansa sijoittamista.

Jos treidaaja käyttää CFD:eitä, eli hinnanerosopimuksia, on oltava tarkkana. Niiden verotus yksityishenkilöillä eroaa muista yleisistä sijoitusinstrumenteistä. Paljon kauppaa käyvän CFD-treidaajan voikin olla hyödyllistä perustaa osakeyhtiö sijoittamiseen.

Huom! Ajankohtaiset verotukseen liittyvät asiat on syytä tarkastaa Verottajalta. Emme vastaa mahdollisista virheistä tai vanhentuneesta tiedosta, vaikka pyrimmekin pitämään kaiken tiedon aina ajantasalla.

Yhteenveto – treidaus vaatii paljon, mutta voi olla palkitsevaa

Treidaaminen ei missään nimessä ole helppoa. Se vaatii paitsi päättäväisyyttä, hyviä hermoja ja paineensietokykyä, myös taitoa ja osaamista. Kaikista ei ole treidaajaksi, mutta harjoitus tekee mestarin.

Jos treidaus kiinnostaa, vinkkimme on aloittaa aluksi pienestä. Kokeile treidaamista pienellä rahalla ja tutustu nopean kaupankäynnin saloihin. Nosta panoksia ja ala käymään kauppaa enemmän vasta, kun hallitset homman pienemmässä muodossa.

Parhaimmillaan treidaus voi tietenkin olla mitä mahtavin tapa ansaita rahaa ja tienata. Taidokas treidaaja pystyy tekemään tuottoa silloinkin, kun markkinat laskevat ja pitkäjänteisten sijoittajien salkut laskevat. Listasimme sivun alareunaan myös lisämateriaalia, jota voit hyödyntää matkalla kohti ammattimaisempaa treidausta.

Mikään ei myöskään estä yhdistämästä erilaisia sijoitustyylejä. Kokeile vaikka pitää samalla niin sanottua long salkkua pitkäaikaisille sijoituksille, ja kokeile treidaamista pienellä sivusalkulla. Näin voit rauhassa tutustua treidaamiseen riskeeraamatta kaikkia sijoittamiasi rahoja. Kaikille treidaukseen lähteville toivotamme onnea ja menestystä matkaan!

Lähteitä ja materiaalia treidaajalle:

eToro-sijoitusalustan logo

eToro (Europe) Ltd

76 % yksityissijoittajien tileistä menettää rahaa käydessään kauppaa hinnanerosopimuksilla tätä palveluntarjoajaa käyttäen.

 • Min. siirto: 50 €
 • Ei komissiota osakkeista
 • Osakkeet, CFD:t
 • Yli 20 miljoonaa käyttäjää
 • Lue arvostelu

eToro (eToro (Europe) Ltd): eToro on useita sijoitustuotteita tarjoava alusta, jossa voit sijoittaa sekä osakkeisiin että hinnanerosopimuksiin.

Hinnanerosopimukset ovat monimutkaisia sijoitusvälineitä, joihin liittyy suuri pääoman nopean menetyksen riski velkavivun käytöstä johtuen. 76% sijoittajatileistä menettää rahaa käydessään kauppaa hinnanerosopimuksilla tätä palveluntarjoajaa käyttäen. Sinun tulee aina pohtia, ymmärrätkö miten hinnanerosopimukset toimivat, ja onko sinulla varaa riskeerata rahojen häviäminen.

Aiempi kehitys ei ole tae tulevasta. Hintahistoria näytetään vain alle 5 kokonaisen vuoden ajalta, eikä se välttämättä ole riittävä tieto sijoituspäätösten tekemiseen.

Copy Trading on sijoitustenhallintapalvelu, jonka tarjoaa eToro (Europe) Ltd, joka on auktorisoitu ja reguloitu Cyprus Securities and Exchange Comissionin toimesta.

Huom! Tämä sivusto on tarkoitettu vain informatiiviseksi, eikä mitään Taloudellinen.fi-sivustolla tule ottaa sijoituskehotuksena. Sijoitusten historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta, ja voit myös menettää pääomasi. *Affiliate-linkki tekstin sisällä, voimme saada korvauksen klikkauksesta, mutta käyttäjälle ei aiheudu kuluja.

Usein kysytyt kysymykset treidaamisesta

Kannattaako treidaaminen?

Treidaaminen voi olla kannattavaa, jos osaa ajoittaa ostoja oikein ja huolehtii riskienhallinnasta. Treidatessa käydään kauppaa muita ihmisiä vastaan, eikä markkinoiden pitkän aikavälin keskimääräisestä tuotosta voi hyötyä.

Onnistuuko treidaaminen pienillä summilla?

Kyllä, treidata voi myös pienemmillä summilla. Monet treidausalustat tarjoavat esimerkiksi vipua, jota voi hyödyntää pienempien positioiden markkinaposition kasvattamiseksi.

Missä kannattaa treidata?

Meidän ykkössuosituksemme treidaamiseen on eToro. Myös Capital.com tarjoaa loistavat ominaisuudet treidaajalle.


Lue myös nämä

Scroll to Top