Tekninen analyysi kuvituskuva

Tekninen analyysi

Tekninen analyysi auttaa treidaajaa tekemään päätelmiä osakkeen, indeksin tai vaikka kryptovaluutan tulevasta suunnasta.

Miten kurssikäyriä voi käyttää hyödyksi treidaamisessa, ja mitä kaikkia työkaluja treidaajan takataskusta on hyvä löytyä? Lue kattava opas teknisestä analyysistä.

 • Tietopaketti teknisestä analyysistä
 • Vinkit kurssikäyrien lukemiseen
 • Kynttilät, resistanssitasot ja muut treidaajan työkalut

Tekninen analyysi pähkinänkuoressa

Tekninen analyysi on eittämättä yksi treidaajan tärkeimmistä työkaluista. Kun tavallisesti sijoittaja tekee päätelmiä osakkeen, indeksin tai vaikka futuurin tulevasta kehityksestä fundamentaalisten tietojen perusteella, käyttää treidaaja usein teknistä analyysiä.

Teknisessä analyysissä pyritään ennustamaan kohde-etuuden arvonkehitytä sen kurssikäyrästä. Tässä käytetään hyödyksi mm. tietoja osto- ja myyntivoluumeista sekä aiempaa hintakehitystä.

Treidaaja etsii teknisen analyysin kautta erilaisia resistanssitasoja, eli tasoja, joilla on paljon osto- tai myyntipainetta. Apuna käytetään erilaisia työkaluja, kuten kynttilöitä, liukuvia keskiarvoja, tasoja sekä kurssikäyrälle muodostuvia kuvioita.

eToro-sijoitusalustan logo

eToro (Europe) Ltd

76 % yksityissijoittajien tileistä menettää rahaa käydessään kauppaa hinnanerosopimuksilla tätä palveluntarjoajaa käyttäen.

 • Min. siirto: 50 €
 • Ei komissiota osakkeista
 • Osakkeet, CFD:t
 • Yli 20 miljoonaa käyttäjää
 • Lue arvostelu

Teknisen analyysin työkalut

Tekniseen analyysiin on tarjolla monenlaisia työkaluja. Kaiken keskiössä on kohde-etuuden graafi, joka kuvaa hinnankehitystä tietyllä ajanjaksolla. Graafille voidaan koneellisesti tai käsin piirtää erilaisia käyriä, kuten liukuvia keskiarvoja tai resistanssitasoja. Lisäksi hyödyksi käytetään erilaisia tapoja esittää kurssikehitys.

Tässä listaus muutamista tärkeimmistä teknisen analyysin työkaluista:

 • Kynttilät
 • Tukitasot
 • Liukuvat keskiarvot
 • Kuviot kurssikäyrällä

Kynttilät

Kynttilä on tapa esittää kohde-etuuden hinnat kurssikäyrällä. Kun normaalisti kurssikaaviossa hinta esitetään yksinkertaisella viivalla, kynttiläkaaviossa hinnat esitetään kynttilöin.

Kynttilä kertoo neljä asiaa: alimman hinnan, sulkemishinnan, avaushinnan ja korkeimman hinnan tietyllä ajanjaksolla. Esimerkiksi päiväkynttilät kertovat nämä neljä asiaa yhden pörssipäivän ajalta.

Treidaajat pyrkivät kynttilän muotoa katsomalla tulkitsemaan osto- tai myyntipaineesta kertovia tilanteita, jotka voivat vaikuttaa kurssin kehitykseen kynttilän muodostumisen jälkeen.

Vihreä ja punainen kynttilä treidaamisessa

Ennen kaikkea treidaajat etsivät kynttilägraafista ostopaineesta tai myyntipaineesta kertovaa kynttilää. Ostopaineesta kertoo etenkin pitkällä “hännällä” varustettu vihreä graafi, ja myyntipaineesta puolestaan vastakkaisessa suunnassa eli ylhäällä punaisessa kynttilässä oleva pitkä häntä.

Tukitasot eli resistanssitasot

Tukitasoiksi kutsutaan kurssikäyrältä löytyvää tasoa, joka vaikuttaa toimivan vastuksena kurssiliikkeelle. Käyrän alapäässä se on taso, josta kurssi on useasti lähtenyt nousuun, ja yläpäässä taas taso, josta kurssi on usein lähtenyt laskuun. Jos tukitaso taas rikkoutuu, kurssi voikin lähteä siitä voimakkaasti alas tai ylöspäin.

Tukitasojen määrittely ei ole täysin yksiselittäistä, eivätkä ne aina tietenkään pidä. Yksi treidaajan oleellisimmista työkaluista on kuitenkin ainakin pyrkiä määrittelemään niitä, sillä iso osa treideistä perustuu niihin. Jos tukitasoon yhdistyy vielä tietynlainen kynttilä, löytää treidaaja usein hyvän treidauspaikan.

Liukuvat keskiarvot

Liukuvia keskiarvoja ovat kurssikäyrän päälle piirrettävät keskiarvokäyrät. Esimerkiksi SMA 200 liukuva keskiarvo kuvaa kohde-etuuden keskimääräistä hintaa aina 200 päivän jaksoissa. Käytännössä se siis kuvaa pidemmän aikavälin kehityssuuntia ja trendejä.

Usein liukuvaa keskiarvoa voidaan myös pitää tukitasona. Jos osakkeen tai indeksin kurssi on ollut aluksi koko vuoden 200 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella, ja laskee sen jälkeen alle liukuvan 200 päivän keskiarvon, osakkeen trendi ikään kuin muuttuu treidaajan silmissä.

SMA 200 ei toki ole ainut liukuva keskiarvo, jota treidaaja voi käyttää. Yhtä lailla kurssikehitystä voidaan katsoa lyhyemmällä aikavälillä ja vaikka 50 päivän liukuvan keskiarvon avulla.

Alla olevassa kuvassa on bitcoinin kurssia kuvaava kaavio Pörssikurssit.net-sivustolta ja liukuva keskiarvo. Tässä esimerkissä 60 päivän liukuva keskiarvo on toiminut tukitasona kurssikäyrän alku- ja keskikohdissa.

Bitcoinin kurssikaavio ja liukuva keskiarvo - tekninen analyysi

Kurssikäyrän kuviot

Viimeisenä, muttei suinkaan vähäisimpänä, treidaajan työkaluna on vielä kurssikäyrän erilaiset kuviot. Kuuluisia tällaisia ovat esimerkiksi “head and shoulders“, nouseva kolmio tai laskeva kolmio. Näitä kaikkia käytetään ennustamaan osakkeen tai indeksin tulevaa suuntaa aivan kuten muitakin teknisiä työkaluja.

Kurssikäyrälle muodostuvia kuvioita riittäisi vaikka loputtomiin, jos niitä alkaa etsimään. Teknisen analyysin periaatteisiin kuuluvat kuitenkin tietyt peruskuviot, joiden uskotaan indikoivan tulevaa.

Esimerkiksi alla olevassa kuvassa punaisella on merkattu head and shoulders -kuvion olkapäät ja sinisellä pää. Kuvio nähdään tyypillisesti bear-kuviona, eli kurssin odotetaan laskevan.

Esimerkki head and shoulders -kuviosta teknisessä analyysissä

Mitä eroa on teknisellä analyysillä ja fundamenttianalyysillä?

Tekninen analyysi on erityisesti treidaajien käyttämä tapa analysoida markkinoiden toimintaa. Sen lähtökohtana on, että markkinat eivät ole täysin tehokkaat ja kurssien käyttäytymiseen vaikuttaa toisten sijoittajien osin ennustettava tapa toimia. Teknisessä analyysissä ei oteta lainkaan huomioon kurssikehitykseen vaikuttavia tapahtumia kurssikäyrien ulkopuolelta.

Fundamenttianalyysi puolestaan on perinteisempi tapa arvioida esimerkiksi osakkeita ja etsiä aliarvostettuja osakkeita hinnoittelua, markkinatilannetta ja yrityksen johtoa analysoimalla. Myös fundamenttianalyysissä lähtökohtana on, että markkinat eivät ole täysin tehokkaat, sillä muutenhan etua ei olisi mahdollista löytää.

 • Teknisessä analyysissä tuijotetaan pelkästään kurssikäyriä ja muita teknisiä elementtejä kurssikehityksestä. Esimerkiksi uutiset tai arvio osakkeen nykyisestä arvostustasosta eivät vaikuta treidipäätöksiin.
 • Fundamenttianalyysissä tutustutaan yrityksen toimintaan ja arvostustasoon läpikotaisesti. Myös uutiset ja niiden vaikutusten arviointi kuuluvat fundamentaaliseen analyysiin.

Fundamenttianalyysi ja tekninen analyysi eivät välttämättä sulje toisiaan pois. Niitä on mahdollista myös yhdistää omassa sijoittamisessa. Pääsääntöisesti fundamenttianalyysiä tekevä voi esimerkiksi yrittää löytää hyvän ostopaikan haluamalleen osakkeelle.

Onko teknisestä analyysistä oikeasti hyötyä?

Seuraavaksi tullaan kenties kaikkein mielenkiintoisimpaan kysymykseen. Onko teknisestä analyysistä ihan oikeasti hyötyä? Voiko kurssikäyriä ja kynttilöitä katsomalla ja viivoja piirtelemällä löytää etua ja treidata voitokkaasti?

Noh, vastaus ei ole ihan yksinkertainen, mutta maailmalta löytyy esimerkkejä menestyneistä treidaajista, jotka ovat päihittäneet markkinat tekemällä ylituottoa teknisen analyysin avulla. Samalla treidaaminen voi kuitenkin hyvin olla myös tappiollista, eikä aloittajan ole helppo löytää voittavaa strategiaa. Osa sijoittajista väittää, että teknisestä analyysistä ei olisi mitään hyötyä.

Treidaaja itse on tärkeässä asemassa. Ei ole mitään varmaa tapaa tehdä tuottoa sijoitusmarkkinoilla, mutta erilaiset analyysikeinot voivat auttaa. Vaikka markkinoilla onkin nykyään myös kaupankäyntirobotteja, ei mitään aidosti jatkuvaa tuottoa tekevää treidausrobottia ole olemassa – eikä ainakaan sellaista, jota mainostettaisiin netissä aggressiivisesti.

Yhteenveto

Tekninen analyysi ei ole yksinkertainen aihe, jota olisi helppo esitellä kokonaisuudessaan yhdessä oppaassa. Toivottavasti tämä artikkeli kuitenkin hieman avasi teknisen analyysin perusasioita ja toi joitain konkreettisia esimerkkejä pöytään.

Kuten kaikessa, myös teknisessä analyysissä ja treidaamisessa harjoitus tekee mestarin. Tärkeää on kuitenkin aloittaa pienellä rahalla, eikä laittaa kaikkea omaisuutta likoon. On myös hyvä muistaa, että ei ole mitään takeita siitä, että voisi lopulta oikeasti tulla menestyväksi treidaajaksi ja teknisen analyysin taitajaksi.

Teknisestä analyysistä tekee mielenkiintoista, että sillä voidaan pyrkiä ennustamaan minkä tahansa kohteen kurssikehitystä. Sitä ei käytetä ainoastaan osakkeiden kurssikehityksen ennustamiseen, vaan myös esimerkiksi kultaa treidatessa.

Teknistä analyysiä voi harjoitella joko pienellä alkupanostuksella tai demo-tilin avulla. Monet sijoitusalustat, kuten eToro, tarjoavat ilmaisen demo-tilin, jolla treidaamista ja teknistä analyysiä voi treenata rauhassa.

Lisää teknisestä analyysistä:

eToro-sijoitusalustan logo

eToro (Europe) Ltd

76 % yksityissijoittajien tileistä menettää rahaa käydessään kauppaa hinnanerosopimuksilla tätä palveluntarjoajaa käyttäen.

 • Min. siirto: 50 €
 • Ei komissiota osakkeista
 • Osakkeet, CFD:t
 • Yli 20 miljoonaa käyttäjää
 • Lue arvostelu

eToro (eToro (Europe) Ltd): eToro on useita sijoitustuotteita tarjoava alusta, jossa voit sijoittaa sekä osakkeisiin että hinnanerosopimuksiin.

Hinnanerosopimukset ovat monimutkaisia sijoitusvälineitä, joihin liittyy suuri pääoman nopean menetyksen riski velkavivun käytöstä johtuen. 76% sijoittajatileistä menettää rahaa käydessään kauppaa hinnanerosopimuksilla tätä palveluntarjoajaa käyttäen. Sinun tulee aina pohtia, ymmärrätkö miten hinnanerosopimukset toimivat, ja onko sinulla varaa riskeerata rahojen häviäminen.

Aiempi kehitys ei ole tae tulevasta. Hintahistoria näytetään vain alle 5 kokonaisen vuoden ajalta, eikä se välttämättä ole riittävä tieto sijoituspäätösten tekemiseen.

Copy Trading on sijoitustenhallintapalvelu, jonka tarjoaa eToro (Europe) Ltd, joka on auktorisoitu ja reguloitu Cyprus Securities and Exchange Comissionin toimesta.

Huom! Tämä sivusto on tarkoitettu vain informatiiviseksi, eikä mitään Taloudellinen.fi-sivustolla tule ottaa sijoituskehotuksena. Sijoitusten historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta, ja voit myös menettää pääomasi. *Affiliate-linkki tekstin sisällä, voimme saada korvauksen klikkauksesta, mutta käyttäjälle ei aiheudu kuluja.


Scroll to Top